Blog | Alle eer aan God!

Blog | Alle eer aan God!

God is alles wat we nodig hebben. Een manier om dit aan Hem duidelijk te maken is; Hem eren. Een heel kort woord, maar wat betekent het nou precies?Het woordenboek zegt over eren dat het ‘bewondering of eerbied voor iemand laten zien’ betekent. Hoe kan dat eigenlijk?

 

 

Waarom zouden we hem eigenlijk eren? In Efeze 1:3 staat Gezegd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Hij heeft ons cadeaus gegeven, geestelijke zegeningen, vruchten- en gaven van de Geest bijvoorbeeld. Dit alles gaf Hij ons omdat Hij van ons houdt, hoe gaaf is het dan om wat terug te doen voor Hem?

Romeinen 12:1 zegt: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Dus door onszelf door God te laten inzetten in Zijn Koninkrijk, omdat we door Hem apart zijn gezet door Zijn genade, kunnen we Hem ook een eredienst bewijzen.

Een bekende manier van God eren is het zingen van aanbiddingsliederen. In aanbiddingsliederen zingen we over de grootsheid, de macht, de liefde, de genade en de vrede van God. We danken Hem daarvoor en we (proberen) Hem te laten zien dat we vinden dat Hij groter is dan alle moeilijk- en onmogelijkheden. Door te zingen wat Hij is en wat Hij voor ons betekent, Vredevorst, Wonderbare raadsman, Het licht in de wereld, willen we laten zien dat we Hem eren.

Als je bewondering voor iemand hebt en je diegene ziet als voorbeeld, wil je vaak doen wat zij doen, leuk vinden wat zij leuk vinden. Daarbij komt ook dat veel mensen posters ophangen met hun held erop en ze houden in de gaten wanneer er een concert of een ontmoeting is.
Deze manier kunnen we eigenlijk ook toepassen bij het eren van God. We mogen Hem zien als voorbeeld, we mogen doen wat Jezus deed. Dat zou gaan betekenen dat we van alle mensen gaan houden omdat Hij voor alle mensen gestorven is. We gaan een relatie onderhouden met onze Vader. Side note: Jezus bad ook snachts, dus het idee van 24/7 is niet knettergek. Als je de evangeliën gaat doorlezen, zie je alles wat Jezus doet. Al deze dingen kun je bijhouden en navolgen. Op die manier laat je zien dat je het geweldig vindt wat hij gedaan heeft.

Dit zijn een paar manieren waardoor je God kan eren, op welke manier breng jij God eer?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *